VerhalenNieuws

Privacy

Bescherming van de persoonsgegevens

Wij respecteren de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van uw persoonlijke gegevens. Bij het gebruik van deze gegevens respecteren wij volledig de wet van 8 december 1992 van 08.12.1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11.12.1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24.10.1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens.

Uw gegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

U hebt recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt deze, in voorkomend geval, laten verbeteren.

E-mailadressen, die in het kader van acties of nieuwsbrieven worden verzameld, worden niet doorgegeven.

Kom in actie met je groep, vereniging, bedrijf, organisatie …

Deelnemen aan de campagne is eenvoudig.
Maak in 1, 2, 3 een account aan en registreer je actie. Hoe meer acties, hoe luider onze stem.
 

Laat je inspireren door leuke acties