top
VerhalenNieuws

Studiedag: Migratie in het onderwijs

Op dinsdag 16 oktober organiseerde 11.11.11 samen met heel wat partners een studiedag over migratie in het onderwijs. 

Wereldwijd zijn 68 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Miljoenen anderen ontvluchten armoede, ongelijkheid, klimaatverandering ... Heel veel scholen staan voor de uitdaging of houden al rekening met deze context.

 

PROGRAMMA

8u45: Inschrijving en onthaal met koffie en thee + infomarkt

9u30- 9u45: Welkomstwoord + toelichting programma van de dag

9u45-10u30: Keynote speaker (Jozefien De Leersnyder, Professor Culturele Psychologie Universiteit van Amsterdam, Postdoctoraal onderzoeker Centrum Sociale en Culturele Psychologie, KU Leuven)Van Kleurenblind naar Multicultureel. Hoe het omarmen van diversiteit de schoolprestaties van àlle leerlingen kan bevorderen.

10u30-11u00Een vlotte toeleiding van anderstalige nieuwkomers naar ons onderwijs is een uitdaging, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen. Aron De Hondt (AHOVOKS) en Peter Bex (AGODI) lichten toe welke bijdragen het beleidsdomein onderwijs en vorming hiertoe levert binnen een steeds veranderende context.

11u00-11u15: Korte toelichting 12 workshops + pauze

11u15-12u15: Sessie 1 keuze uit 12 workshops

12u15-13u15: Middagpauze met infomarkt

13u15-14u15: Sessie 2 keuze uit 12 workshops

14u15-14u30: Wisselen workshop

14u30-15u30: Sessie 3 keuze uit 12 workshops

15u30-16u00: Inspirerende documentaire 'Road of change' – inleeftraject van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Bond Zonder Naam

PRAKTISCHE INFO

  • Voor wie? leraars basis- en secundair onderwijs, toekomstige leraars, CLB-medewerkers, directies, coördinatoren, OKAN-leraars ...
  • Wanneer?  Dinsdag 16 oktober 2018 van 9u tot 16u00
  • Waar? Kenniscentrum Hoger Instituut Gezinswetenschappen Odisee Schaarbeek - Huart Hamoirlaan 136 - 1030 Brussel (Schaarbeek). Met de trein: station Schaarbeek ligt op 5 minuten wandelen; de Huart Hamoirlaan ligt recht tegenover de hoofdingang van het station.
  • Prijs? 25 euro en voor studenten 5 euro.
  • Inschrijven: heb je vragen, stuur een mail naar school@11.be. (subject: inschrijving studiedag 16 oktober  - gelieve in je mail volgende gegevens op te nemen: naam school, adres school, contactpersoon en gsm nr.) Na je inschrijving ontvang je van ons een bevestigingsmail met een factuur voor de betaling. Je inschrijving is definitief na ontvangst betaling.

WORKSHOPS

We bieden 12 workshops aan. Je kan er 3 volgen, duid ze aan op het inschrijvingsformulier.

1. Flexibele leertrajecten voor gewezen anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs 

Na het onthaaljaar wacht de leerlingen de overstap naar het regulier onderwijs. Binnen het secundair onderwijs bestaan er heel wat mogelijkheden om bij het vormgeven van de onderwijsloopbaan van gewezen anderstalige nieuwkomers te werken met flexibele leertrajecten. Tijdens deze workshop komt u meer te weten over welke wettelijke mogelijkheden er hiertoe voorzien zijn.
Doelgroep: Secundair onderwijs
Door Peter Bex (AGODI)

2. De rol van een voogd uitgelicht 

Een voogd bij Caritas International legt uit hoe zij precies te werk gaan bij het begeleiden van een jonge niet begeleide minderjarige vreemdeling. Hoe verloopt de samenwerking met de school om de jongere optimaal te ondersteunen tijdens zijn leertraject? Wat kunnen voogden en scholen voor elkaar betekenen?
Doelgroep: Secundair onderwijs
Door Bieke Van Houdt (Voogd –  Caritas International)

3. Hoe omgaan met racistische en discriminerende uitspraken? 

Deze workshop/intervisie omvat uit het leven gegrepen casussen en uitwisseling van ervaringen, aangevuld met tips van educatieve medewerkers die dagelijks rond deze thema's werken, een doe-workshop pur sang! 
Doelgroep: Secundair onderwijs
Door Mitch Vannecke (School Zonder Racisme)

4. Lesgeven over migratie en vluchten - Pacasoco, op zoek naar een plek om te leven

Hoe breng je een thema als migratie of diversiteit binnen in je klas? Hoe geef je impulsen om een open en respectvolle houding tegenover andere mensen te laten groeien? 
Met deze workshop willen we je ondersteunen om te werken aan genuanceerde beeldvorming in de klas. We stellen onze nieuwe educatieve koffer voor: ‘Pacasoco, op zoek naar een plek om te leven’, met concreet lesmateriaal om in de 2de graad BO rond de thema’s migratie en vluchten aan de slag te gaan.
Doelgroep: Basisonderwijs (2de graad)
Door Els Nicolaï (Studio Globo)

5. Migratie in beeld 

Hoe kan je in de klas aan de slag rond migratie aan de hand van foto’s, video, tekeningen? We bieden je inspiratie op basis van een educatief pakket bij de documentaire Road Of Change over jongeren die door de Balkan trokken op zoek naar changemakers en antwoorden zochten op vragen over migratie. We laten je kennismaken met een workshop pixeldate waarbij we de grenzen van het kijken aftasten. Wat zien we, hoe gaan we om met kijken en bekeken worden? Met tonen en niet tonen?

Deze workshop is het resultaat van een samenwerking tussen Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Bond zonder Naam en FOMU Antwerpen.
Doelgroep: Basis- en Secundair onderwijs
Door Vluchtelingenwerk Vlaanderen

6. Migranten- en vluchtelingenkinderen in België aan het woord 

‘What Do You Think?’ laat migranten- en vluchtelingenkinderen aan het woord. In 2016 en 2017 verzamelde UNICEF de getuigenissen van 170 jongeren in België. Tijdens de workshop krijg je een korte presentatie van het rapport, met voornamelijk getuigenissen van kinderen en jongeren. Enkele onderdelen uit het rapport worden er uit gelicht.
Doelgroep: Basis- en Secundair onderwijs
Door UNICEF BELGIË

7. Creatieve inleefmethodieken 

De vluchtelingenthematiek voelt voor vele jongeren als een ver van hun bed show. Hoe maak je dit concreet en tastbaar? De workshop laat je proeven van creatieve methodieken die inzetten op inleving. De wakkere droom (een tool van Led justice migratoire- cncd-11.11.11) is gebaseerd op meditatie. Een ‘dromerige’ voorleestekst, nodigt uit tot associaties en nadenken. Het project PeaceCraft maakt gebruik van een game en interactief theater om verhalen van jonge vluchtelingen concreet te maken. En inclu Acto van Caritas International zet leerlingen aan de hand van een rollenspel aan om over het begrip integratie na te denken.
Duur: opgelet deze workshop duurt 2 uur ipv 1 uur.
Doelgroep: Secundair onderwijs
Door UM4P (Pax Christi), !Drops en Oxfam Solidariteit en Caritas International.

8. Denk-vaardig over migratie 

"In Nigeria denken ze alleen aan vandaag, ik wilde ook aan morgen denken" (uit de getuigenis van Ruth voor het project 'Blik op de wereld'-Genk) . Op welke manier kunnen kinderen met denken aan de slag om zo een beeld te krijgen van hoe het is om vluchteling te zijn. Via systeemdenken, creatief denken en filosoferen biedt de workshop een antwoord en verschillende bruikbare werkvormen om met kinderen aan de slag te gaan.
Doelgroep: Basisonderwijs, 1e graad Secundair onderwijs
Door Stijn Loenders (Djapo)

9. Vluchtelingen en migratie? Meer dan cijfers! 

Naast een korte beschrijving van definities, de nieuwste migratiegegevens en trends op mondiaal en EU-niveau, zal IOM zich concentreren op hoe migratie als een kans in plaats van probleem kan worden aangepakt. Dit aan de hand van concrete verhalen van migranten en vluchtelingen op verschillende gebieden: arbeidsmarktintegratie, ontwikkeling, sport, enz. Daarnaast zullen ook kort bewustmakingscampagnes en activiteiten gepresenteerd worden die de strijd aanbinden tegen stereotypen en racisme over migranten en vluchtelingen.
Doelgroep: Basis- en Secundair onderwijs
Door Amrien Al Suhail (IOM)

10. Vluchtelingen in de klas: Hoe omgaan met psychosociale zorg?

Sinds de zomer van 2015 zijn duizenden nieuwe vluchtelingen aangekomen in België. Dat is goed merkbaar in onze scholen, waar nu veel vluchtelingenkinderen en kinderen van asielzoekers school lopen. Veel van deze kinderen komen uit oorlogsgebieden. Sommigen hebben traumatische ervaringen gehad en hebben de stress van een asielprocedure doorgemaakt en dat is soms te merken in de klas. Maar wat doe je als leraar als je geconfronteerd wordt met gedragsproblemen en andere uitdagingen die kunnen voorkomen bij vluchtelingen en asielzoekers? Welke diensten bestaan er en waarvoor kan je bij hen terecht.
Doelgroep: Basis- en Secundair onderwijs
Door Traumapsycholoog Zoë Plaetevoet (TOPunt Gent) en UNHCR

11. Hoe geef ik les over vluchtelingen? Asiel en migratie?  

Leerlingen en leerkrachten worden overspoeld door media en informatie die niet altijd correct is. Ook leerboeken zijn vaak niet up-to-date wat tot misverstanden en een slecht begrip van de  complexe thematiek kan leiden. KlasCement, UNHCR (het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties) en Kleur Bekennen maken jou wegwijs hoe je snel en eenvoudig  goed lesmateriaal en betrouwbaar bronnenmateriaal voor je lessen over vluchtelingen vindt. Enkele concrete lespakketten of methodieken worden in de kijker gezet zodat de leerkrachten kunnen proeven en inspiratie opdoen. Met onder andere een toelichting van het project 'Samen 11 miljoen' van GoodPlanet Belgium, waarbij enkele handvaten aangeboden worden aan leerkrachten 'hoe omgaan met superdiversiteit in de klas'.
Doelgroep: Basis- en Secundair onderwijs
Door KlasCement, UNHCR, Kleur Bekennen en GoodPlanet Belgium

12. Brug tussen school en thuis 

‘School en thuis’ met aandacht voor 'hoe de betrokkenheid van ouders vergroten bij de school'. Hoe gaan brugfiguren in scholen te werk? En een verhaal uit Zambia waar het belang van ouderparticipatie in het onderwijs aangetoond wordt.
Doelgroep: Basis- en Secundair onderwijs
Door brugfiguren van de Stad Kortrijk

SCHRIJF JE IN

 

Meer nieuws

Kom in actie met je groep, vereniging, bedrijf, organisatie …

Deelnemen aan de campagne is eenvoudig.
Maak in 1, 2, 3 een account aan en registreer je actie. Hoe meer acties, hoe luider onze stem.
 

Laat je inspireren door leuke acties