top
VerhalenNieuws

Vlaming is solidair met vluchtelingen en wil een menswaardige opvang

De Vlaming is solidair met mensen op de vlucht. Hij is bezorgd en bekommerd om de vluchtelingenproblematiek. Maar hij is ook bereid om te helpen en hij wil dat de politieke wereld actie onderneemt. Dat zijn drie belangrijke resultaten van een peiling bij de Nederlandstalige Belgen uitgevoerd in opdracht van 11.11.11. "Wij voelen ons hierdoor gesterkt bij de lancering van onze najaarscampagne in het teken van migratie op 16 september", zegt algemeen directeur Bogdan Vanden Berghe.

"Er is dikwijls te horen dat er geen draagvlak bij de bevolking is om vluchtelingen op te vangen. Maar de resultaten van dit onderzoek bevestigen wat we al langer in bredere kringen opvangen. 8 op de 10 Vlamingen vinden het belangrijk om solidariteit te tonen met mensen die het moeilijk hebben en willen vluchtelingen helpen", zegt Bogdan Vanden Berghe. Een opvallend cijfer uit de enquête is dat 57% van de ondervraagden vindt dat politici het migratie-vraagstuk te veel zien als een probleem en te weinig als een positieve uitdaging. Ook vindt bijna 60% van de ondervraagden dat problemen uitvergroot worden en het positieve nieuws onderbelicht. "We moeten met andere woorden het frame veranderen.", zegt Vanden Berghe.

Tegelijkertijd is de bezorgdheid van de Vlaming groot voor de manier waarop met vluchtelingen wordt omgegaan. Ze willen dat er een eind komt aan het sterven van mensen op zee en 82% meent dat vluchtelingenkampen geen permanente oplossing zijn. Meer dan 3 op 4 Vlamingen is van oordeel dat het beleid meer moet doen om het leven in de vluchtelingenkampen menswaardiger te maken. Van de ondervraagde Vlamingen vindt ook 73% dat Europa moet voorzien in veilige toegangswegen. Daarnaast vindt 70% dat Europa moet stoppen met beroep te doen op regimes die de mensenrechten niet respecteren, wat de laatste maanden meer en meer gebeurt.

De EU sloot overeenkomsten met verschillende regeringen aan haar grenzen en Italië deed dat zelfs met ongecontroleerde milities en smokkelbendes in Libië om vluchtelingen kost wat kost buiten te houden. Dat dit leidt tot zware mensenrechtenschendingen, onrechtmatige detentie, mishandelingen en verkrachtingen, werd zoveel mogelijk genegeerd en vervangen door de boodschap dat er veel minder mensen verdrinken op de Middellandse Zee en dat de druk op de buitengrenzen is verminderd. Daarmee wordt het probleem echter verschoven naar plaatsen buiten het zicht van onze bevolking, van de media en van kritische ngo's. Dit terwijl er meer doden vallen in de woestijn en mensen in vreselijke toestanden worden opgevangen. 11.11.11 klaagt die evolutie dan ook sterk aan.

Vlaming staat niet alleen

De Vlaming is duidelijk geen uitzondering in vergelijking met andere Europese burgers. Ook in andere landen werd gepeild naar de houding van de Europeaan tegenover het vluchtelingenvraagstuk. Zo bijvoorbeeld door het World Economic Forum (WEF) dat vroeg naar de houding van mensen tussen de 18 en de 35 jaar ten aanzien van vluchtelingen. Daaruit blijkt dat 72.6% van de jongeren vluchtelingen verwelkomen in hun land. Ook een grootschalige enquête van Tent Foundation bij meer dan 12.000 mensen in twaalf landen waaronder de VS, Duitsland, Canada, Frankrijk, het VK, Zweden en Hongarije toont aan dat veel mensen achter de opvang van vluchtelingen in deze landen staan. Bijna drie op vier mensen uit zijn steun aan het toelaten van vluchtelingen via hervestiging. Dat aandeel ging er het laatste jaar niet op achteruit.

Positieve campagne

Daarom wil 11.11.11 met de nieuwe campagne positieve aandacht voor de vluchtelingen en andere migranten. Bogdan Vanden Berghe: "We willen pijlers voor het beleid aanreiken en gelijktijdig het debat stimuleren. Onze acties zullen ook prikkelen, soms confronteren, maar niet polariseren. Bedoeling is opnieuw wat sereniteit in de discussie te brengen. Laat ons vooral niet vergeten dat het over mensen gaat. De #AllemaalMensen – die centraal staat in de campagne - is niet toevallig gekozen."

11.11.11 stelt 4 pijlers voor waarop het beleid moet gebaseerd zijn:

  • Pak de structurele oorzaken van gedwongen migratie aan, niet de symptomen. Zet in op de strijd tegen armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in het zuiden
  • Zorg voor veilige routes zodat vluchtelingen en andere migranten niet sterven of misbruikt worden onderweg
  • Behandel vluchtelingen en andere migranten als volwaardige burgers zodra ze hier zijn
  • Praat op een eerlijke en correcte manier over migratie

Hoogtepunten van de campagne

De campagne gaat officieel van start op zaterdag 16 september in de Antwerpse Roma met een kick-off voor de vrijwilligers. 11.11.11 kan jaarlijks een beroep doen op meer dan 20.000 vrijwilligers. 

Tot de actieweek begin november wordt er op geregelde tijdstippen aandacht gevraagd voor de problematiek met verschillende acties, inhoudelijke dossiers, een scholencampagne en duizenden pins met de boodschap #AllemaalMensen – onderweg naar beter. Tijdens de actieweek worden er honderden acties door vrijwilligers opgezet. De hele campagne kan je op deze website volgen.

Hier vind je de resultaten van de peiling.
Hier vind je alle uitleg over hoe deze peiling werd afgenomen.

Meer nieuws

Kom in actie met je groep, vereniging, bedrijf, organisatie …

Deelnemen aan de campagne is eenvoudig.
Maak in 1, 2, 3 een account aan en registreer je actie. Hoe meer acties, hoe luider onze stem.
 

Laat je inspireren door leuke acties