top
VerhalenNieuws

Een menselijke kijk op migratie: alles begint met het juiste taalgebruik

Overspoelen, asielplaag, vluchtelingenzwerm … Hard en onjuist taalgebruik zorgt niet voor een objectieve kijk op migratie. Er wordt door politici vaak eenzijdig en negatief gepraat over migratie. Dat blijkt uit het onderzoek dat we lieten uitvoeren door onderzoekers van de KU Leuven en de UGent. Met onze campagne #AllemaalMensen roepen we op tot een menselijke kijk op migratie. En die begint met een correct taalgebruik. Daarom enkele vooroordelen, feiten en cijfers over migratie en vluchtelingen op een rijtje.

VOOROORDEEL 1

“Europa wordt ‘overspoeld’ door vluchtelingen.”

FEIT

84% van de vluchtelingen verblijft in ontwikkelingslanden.

Op dit moment zijn wereldwijd 68.5 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en conflict. 84%, de overgrote meerderheid, wordt opgevangen in ontwikkelingslanden. Niet in Europa dus. De zes rijkste landen ter wereld (Verenigde Staten, China, Japan, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk) vangen slechts 9% van het totale aantal vluchtelingen op.
In 2017 vroegen 649.855 mensen een asielaanvraag aan in Europa. Dat is 0,12% van de Europese bevolking. Een halvering ten opzichte van het jaar 2016.
In Europa ving Duitsland het grootste aantal vluchtelingen op. In het land daalde de criminaliteit met 6%. Het aantal criminele feiten was sinds 1992 nooit lager.
Dat de integratie van nieuwkomers Europa voor uitdagingen stelt is duidelijk. Toch groeide de Europese economie in 2017 met het snelste groeitempo in tien jaar.

In een aantal landen is de vluchtelingensituatie nog steeds kritiek: in Griekenland zitten 20.000 vluchtelingen vast in overvolle tentenkampen. In Turkije zijn dat bijna 4 miljoen Syrische vluchtelingen. Bijna 70% daarvan leeft onder de armoedegrens. Honderdduizenden Syrische vluchtelingenkinderen kunnen niet naar school.


VOOROORDEEL 2

“Maar België wordt wel overspoeld”

FEIT

Het aantal asielaanvragen in België is de voorbije jaren sterk gedaald.

In 2015 registreerde België een piek van 35.476 asielaanvragen. Een verdubbeling in vergelijking met 2014. Het merendeel van de asielzoekers kwam uit gebieden waar er conflicten heersen: 21,8% van de asielzoekers komt uit Irak, 21,3% uit Syrië en 20% uit Afghanistan. Een hoog aantal maar niet ongezien. Het is nog steeds minder dan in het jaar 2000 toen de conflicten in de Balkan en instabiliteit in Oost-Europa belangrijke oorzaken waren van de migratie naar België. In 2016 viel het aantal aanvragen terug naar 18.710, meer dan een halvering ten opzichte van 2015. 57,7% van de asielzoekers kreeg in 2016 daadwerkelijk bescherming in België.

15.373 personen dienden in 2017 een eerste verzoek in om internationale bescherming in België, 61% minder dan tijdens de piek van 2015. Sinds 2015 voeren de Syriërs de rangschikking van de asielaanvragen in België aan.


VOOROORDEEL 3

“De opvang van vluchtelingen kost ons land heel veel geld”

FEIT

De Nationale Bank van België berekende de macro-economische impact van de opvang en integratie van vluchtelingen voor de periode 2015-2020 op 0,17 % van het BBP. Aangezien het gaat om een zeer klein percentage van de Belgische bevolking (0.36%) is de impact op de economie beperkt. Om maar een voorbeeld te geven, van het totale kinderbijslagbudget krijgen vluchtelingen slechts 0,1%. Niet meteen een ontwrichting van de sociale zekerheid. Ondanks de kosten op het vlak van huisvesting, materieel, opvang, enz... blijkt bovendien uit de ramingen dat de begroting in 2020 terug zal keren naar een evenwicht.

VOOROORDEEL 4

“Reddingsoperaties hebben een aanzuigeffect.”

FEIT

Reddingsoperaties hebben geen effect op het aantal mensen dat de oversteek waagt.

Een onderzoek van de universiteit van Oxford toont aan dat er geen enkel verband is tussen het aantal vluchtelingen dat de Middellandse Zee oversteekt en het aantal reddingsoperaties op die zeeroute. Eind 2014 zette de EU de Italiaanse reddingsoperatie Mare Nostrum stop. De hoop was dat minder migranten de gevaarlijke oversteek zouden wagen. In de zes maanden daarna steeg het aantal mensen op die zeeroute met 10.000. Ook het aantal doden nam dramatisch toe. De laatste maanden werden ook de reddings-ngo’s steeds meer verhinderd in hun werk. Dit maakte de oversteek nog  dodelijker. Niet de aanwezigheid maar de afwezigheid van reddingsboten veroorzaakt dus doden.

VOOROORDEEL 5

“België doet al meer dan genoeg voor vluchtelingen.”

FEIT

Hervestiging is een van de weinige manieren waarop kwetsbare vluchtelingen legaal in veiligheid gebracht kunnen worden. De regering beloofde om in 2015 en 2016 telkens 550 vluchtelingen uit conflictgebieden naar hier te laten komen. In 2015 haalde ons land slechts 276 mensen effectief naar hier. In 2016 waren dat er 452. In 2017 kwamen 1.191 via hervestiging naar België. Ook in 2018 engageerde de regering zich om 1.150 vluchtelingen te hervestigen. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie kondigde echter aan het programma tijdelijk stop te zetten waardoor 250 mensen in de kou komen te staan. 

STEUN ONZE CAMPAGNE

Meer nieuws

Kom in actie met je groep, vereniging, bedrijf, organisatie …

Deelnemen aan de campagne is eenvoudig.
Maak in 1, 2, 3 een account aan en registreer je actie. Hoe meer acties, hoe luider onze stem.
 

Laat je inspireren door leuke acties